Rocca
ZAVOLAJTE NÁM
Reklamná a PR agentúra

Sme Vaša cesta
k novému zákazníkovi

1

Sme tím profesionálov, ktorý má dlhoročné skúsenosti v reklame a PR

2

Nastavujeme efektívne komunikačné kampane na produkty z rôznych segmentov

3

Kampane nastavujeme podľa potrieb cieľovej skupiny, ktorá je pre nás veľmi dôležitá

4

Dokonale poznáme médiá a ich fungovanie

5

Sme cestou k Vášmu úspechu

Naše služby

S našimi službami bude Váš biznis úspešnejší

Marketing

 • nastavenie marketingovej komunikačnej stratégie produktu
 • návrh komunikačných nástrojov – reklamné spoty, videá, online kampane, PR komunikácia, OOH kampane, POS materiály, eventy a i.
 • brand building, brand positioning

Public relations a media relations

 • nastavenie komunikačnej stratégie
 • tlačové konferencie a tlačové správy
 • brandová a nebrandová PR komunikácia, krízová komunikácia
 • spolupráca s komunitami, influencermi, opinion lídrami
 • natívne PR, monitoring médií

Online komunikácia

 • analýza cieľových skupín
 • nastavenie online kampane
 • výroba a spravovanie web stránok
 • spravovanie účtov na sociálnych sietí
 • online nástroje - natívne PR, online videá a spoty, práca s influencermi, blogy, články, online bannery a i.

Eventy

 • tlačové konferencie
 • eventy pre klientov
 • firemné eventy
 • vzdelávacie konferencie

Korporátna komunikácia

 • strategické poradenstvo
 • CSR projekty

Interná komunikácia

 • nastavenie a manažment firemnej komunikácie
NÁŠ TÍM

Sila tímovej práce je to, čo robí Agentúru Rocca silnou

mapa

Mgr. Monika Culinková

Managing director

Pôsobí v oblasti komunikácie viac ako 10 rokov. Pracovala v TV Markíza, RTVS, reklamnej agentúre Webster a komunikačnej agentúre Supreme communications na marketingových a PR pozíciách. Vyštudovala dvojkombináciu estetika a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zodpovedná za nastavenie a manažovanie komunikačných projektov.

Bc. Barbora Šmidová

Junior Account Manager

Absolventka Marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pracovné skúsenosti získala ako stážistka v reklamnej agentúre Autentik na pozícii Social media specialistu. V agentúre Rocca je zodpovedná za manažment projektov.

mapa
NÁŠI KLIENTI

Klient je pre nás vždy na prvom mieste

Naším cieľom je zosúladiť záujmy klienta, záujmy cieľovej skupiny a aktuálnu situáciu na trhu tak, aby sme postavili reklamnú kampaň, ktorá efektívne odkomunikuje produkt.

podpis
KONTAKT

Vieme, ako efektívne a s vkusom skontaktovať Vášho budúceho zákazníka

mapa

Prevádzka

Agentúra Rocca, s. r. o.
Office Center
Záhradnícka 46
821 08 Bratislava

Fakturačné údaje

Agentúra Rocca, s. r. o.
Hutnícka 4
841 10 Bratislava

IČO: 36 717 134
DIČ: 20 222 96 276

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 43809/B
Telefón: 0904 700 222
Bankový účet: IBAN SK80 1100 0000 0029 4605 3188